1. Adstate Academy
 2. Norsk
 3. Adstate Plus - Minnesider

Hvordan aktivere påmelding til seremoni/minnestund på minnesiden?

Oppsett av påmelding i Adstate Plus

Gjør følgende for å aktivere påmelding for et oppdrag:

 1. Gå til Aktive oppdrag.
 2. Klikk på Rediger oppdrag og deretter knappen Påmelding, eller klikk på Påmelding direkte fra listen: 3. Nå kan du aktivere påmelding til seremoni og/eller minnestund:


  1. Velg Aktivert for å aktivere påmelding til seremoni og/eller minnestund.
  2. Synlig til: Sett siste dato for påmelding. Etter denne datoen vil det ikke være mulig å melde seg på til aktuelt arrangement fra minnesiden. Slik ser det ut når det fortsatt er synlig for påmelding og ledige plasser:
  1. Antall plasser: Legg inn totalt antall plasser for arrangementet. Besøkende på minnesiden vil se hvor mange plasser som er ledig akkurat nå. Når det er fullbooket vil det ikke være mulig å melde seg på aktuelt arrangement fra minnesiden lenger. Eksempel under viser når det er fullbooket til seremoni, men det fortsatt er mulig å melde seg på minnestund:


   Merk at dersom antall påmeldte blir redusert ved at registreringer blir endret/slettet, vil det automatisk bli mulig å melde seg på fra minnesiden igjen. 
  2. Informasjon: Om man ønsker å formidle viktig informasjon om arrangementet skrives dette inn her. Denne teksten vil presenteres for besøkere av minnesiden (se under).
  3. Motta e-post ved påmeldinger: Ved aktivering av dette feltet får du opp følgende muligheter. Hvis det ikke er aktiver blir det ikke sendt mail ved påmeldinger:

   1. Alltid Det vil bli sendt en mail til byrået eller valgt rådgiver for hver påmelding som blir gjort.
   2. Kun ifra det er følgende antall plasser igjen 
    Legg inn antallet fra du vil at det skal sendes epost for hver påmelding til byrået eller valgt rådgiver.
  4. Klikk på Lagre.

Nå vil du se at Påmelding er aktivert for oppdraget ved at ikonet er aktivt i oppdragsoversikten:

Ved å holde musepekeren over ikonet (hover) vil du se hvor mange som er påmeldt til seremonien og/eller minnestunden:

Påmelding fra minnesiden

Når påmelding til et arrangement er aktivert og det ikke er fullbooket, kan besøkende på minnesiden melde seg på for å delta i seremonien og/eller minnestunden:  

 


Hvordan kan jeg se og håndtere påmeldinger til et arrangement?