1. Adstate Academy
  2. Norsk
  3. Adstate Plus - Minnesider

Hvordan henter jeg ut oversikten over skrevne minneord, minnegave hilsener, tente lys eller blomsterbestillinger som er foretatt på Minnesiden?

Direkte fra minnesiden:

Gå til den aktuelle minnesiden.

Klikk på knappen ‘Skriv ut’

Minnessida skriv ut

Her kan du velge hva du ønsker ved å trykke på ikonene.

Listen kan du enten skrive ut eller kopiere.

hälsningar

Fra Adstate dashboard: (for minnegave hilsener)

Klikk på ‘Aktive oppdrag’

Velg ikonet for minnegaver

Öppna uppdrag+Minnesgåva aktiverad

Klikk på ‘Liste over gavegivere’

Lista över gåvogivare

Listen kan du enten skrive ut eller kopiere ved å klikke på ikonene oppe i høyre hjørnet.

Lista gåvogivare