Hur specificerar jag administrativa kostnader?

Du kan enkelt specificera vilka administrativa kostnader som ska vara standard.

1) Gå till Produkter och klicka dig vidare till Administrativa.

2) i Kolonnen Standardkostnad (markerat med gult) ser du om kostnaden är definierad som standardkostnad eller inte, genom att det står Ja eller Nej.  

norsk1

3) För att ändra om en administrativ kostnad ska vara standard eller inte, klickar du på den aktuella kostnaden.

endre

4) Välj Lägg till som standardkostnad om du önskar att denna kostnaden ska läggas till som standard vid upprättande av nya planläggningar.

norsk2

5) Klicka på Spara och verifiera att kostnaden står som Ja.

ja

För att se att standardkostnaden/erna kommer korrekt in på de nya planläggningarna som upprättas, gå till planläggaren och klicka på nollställ order.

oppsumering

 

Gällande administrativa kostnader tillhörande ett paket.
När du sätter upp ett begravnings-paket kan alla typer av administrativa kostnader läggas in. När ett paket sedan väljs är det endast de kostnader som ingår i paketet som kommer med.

pakke