Hvordan spesifiserer jeg administrative kostnader?

Du kan enkelt spesifisere hvilke administrative kostnader som skal være standard


1) Gå til "Produkter" og klikk deg inn på "Administrative".

2) I kolonnen "Standard kostnad" (markert i gult) ser du om kostnadene er definert som standard kostnad eller ikke, ved at det står "Ja" eller "Nei". 

norsk1

3) For å endre hvorvidt en administrativ kostnad skal være standard eller ikke, klikker du på "Endre" på den aktuelle kostnaden.

endre

4) Velg "Legg til som standardkostnad" om du ønsker at denne kostnaden skal legges til som standard ved oppretting av nye planer.

norsk2

5) Klikk "Lagre" og verifiser at kostnaden står som "Ja".

ja

For å se at standardkostnaden(e) kommer korrekt inn i nye planer som opprettes, gå til planleggeren og klikk "Nullstill ordre". 

oppsumering

 

Gjeldende administrative kostnader tilhørende en pakke:
Når du setter opp en pakke kan alle typer administrative kostnader legges inn. Når en pakke velges, vil kun de administrative kostnadene som inngår i pakken komme med.

pakke