Hur ändrar jag symbolerna Hjärta och Ljus?

1. Gå till ‘Öppna Uppdrag’
2. Klicka på ‘Redigera uppdrag’-ikonen

5.f.p1


3. Klicka på ‘Information om ceremonin’

5.f.p2


4. Välj ‘Symbol att dela’. Du kan välja ljus eller hjärtsymbol att sätta som standard på minnessidan (se exempel nedan)

5.g.p3Se det direkt på minnessidan – Vald symbol, ljus eller hjärta

5.g.p4