Hur ändrar jag hälsning eller namn i en redan skänkt gåva?

Du kan ändra hälsning och/eller namn i en minnesgåva som redan är gjord, direkt i uppdraget för den avlidne.

1. Gå till Öppna uppdrag
2. Klicka på Redigera uppdrag-ikonen (1) eller direkt på gåvoikonen (2) i listan:ändragåva


3. Klicka på Minnesgåva aktiverad:

ändragåva2


4. För att ändra givarens namn och/eller hälsning på minnesgåvan klickar du på ikonen av pennan till höger om den gåva du vill ändra:

ändragåva3


5. Korrigera namn och/eller hälsning och klicka på Spara:

ändragåva4-1