Hur byter jag administratör för Minnessidan?

1. Gå till ‘Öppna uppdrag’

2. Klicka på ‘Information om ceremonin är tillagt’

Active orders+information about the ceremony

3. Tryck på ‘Byt administratör’

Change administrator

4. Ändra namn och e-postadress och klicka på ‘Spara’

Change administrator info+save