Hur lägger jag till eller ändrar anmälan till ceremoni/minnesstund på minnessidan?

Upprättning av anmälan i Adstate Plus

Gör följande för att aktivera anmälan för ett uppdrag:

 1. Gå till Öppna uppdrag
 2. Klicka på Redigera uppdrag och därefter på knappen Anmälan, eller klicka på Aktivera anmälan direkt från listan:
3. Nu kan du aktivera anmälan till ceremoni och/eller minnesstund:
 1. Välj Aktiverad för att aktivera anmälan till ceremoni och/eller minnesstund.
 2. Synlig till: Sätt ett sista datum för anmälan. Efter detta datum kommer det inte vara möjligt att anmäla sig till aktuellt arrangemang från minnessidan.
  Exemplet under visar när när det är aktiverat för anmälan till ceremonin:
 3. Antal platser: Lägg in totalt antal platser för arrangemanget. Besökare på minnessidan kommer se hur många platser som är lediga just nu. När det är fullbokat kommer det inte vara möjligt att anmäla sig till aktuellt arrangemang från minnessidan längre. Exemplet under visar när det är fullbokat till ceremoni, men det fortsatt är möjligt att anmäla sig till minnesstund:

  Notera att då antalet anmälda reduceras genom att registreringar blir ändrade/borttagna, kommer det automatiskt bli möjligt att anmäla sig från minnessidan igen. 
 4. Information: Om man önskar att förmedla viktig information om arrangemanget skrivs detta in här. Denna text kommer presenteras för besökare till minnessidan.
 5. Motta e-post vid anmälningar: Genom att aktivera detta fält får du upp följande möjligheter. Om det inte är aktiverat skickas det inget mail vid nya anmälningar:
  1. Alltid Det kommer att skickas ett mail till byrån eller vald rådgivare för varje anmälan som görs.
  2. Bara från att det är följande antal platser kvar 
   Lägg in det antal från vilket du vill att det ska skickas e-post för varje anmälan som görs till byrån eller vald rådgivare.
 6. Klicka på Spara.

Nu kommer du se att Anmälan är aktiverat för uppdraget genom att ikonen är aktiv i uppdragsöversikten:


Genom att hålla muspekaren över ikonen (hover) kommer du se hur många som är anmälda till ceremonin och/eller minnesstunden.
antalanmälda

Anmälan via minnessidan

När anmälning till ett arrangemang är aktiverat och det inte är fullbokat, kan besökare på minnessidan anmäla sig för att delta i ceremonin och/eller minnesstunden: