Hvem får gavebeviset når en minnegave er blitt gitt?

Når noen har gitt en minnegave sendes gavebeviset til begravelsesbyrået og administrator av Minnesiden.

Hvis det ikke er opprettet minneside kan man legge til en mailadresse som skal motta gavebeviset på følgende måte:

1. Gå til ‘Aktive oppdrag’

2. Klikk på ‘Minnegave aktivert’

Öppna uppdrag+Minnesgåva aktiverad

3. Fyll inn e-post adresse til den, i tillegg til begravelsesbyrået, som skal motta gavebeviset på ‘Epostadresse til gavebevis mottaker’ og klikk ‘Lagre’

Ansvarigs epost-1