1. Adstate Academy
  2. Norsk
  3. Adstate Plus - Minnesider

Hvordan kan jeg endre administrator på Minnesiden?

1. Gå til ‘Aktive oppdrag’

2. Klikk på ‘Informasjon om seremonien lagt til’

Active orders+information about the ceremony

3. Klikk på ‘Endre administrator’

Change administrator

4. Endre navn og e-post adresse og klikk ‘Lagre’

Change administrator info+save