1. Adstate Academy
  2. Norsk
  3. Adstate Plus - Minnesider

Hvordan kan jeg endre informasjon om seremonien på minnesiden?

1. Gå til “Aktive oppdrag”

2. Klikk på «Rediger oppdrag» ikonet

5.c.p1

3. Klikk på “Informasjon om seremonien»

5.c.p2

4. Endre informasjon om administrator, f.eks. pårørendes kontaktperson

5. Endre informasjon om begravelsesbyrået. Denne blir vist på minnesiden under seksjonen for Begravelsesbyrå (se eksemplet under)

6. Velg “Symbol som deles” Velg mellom lys og hjerte. Se eksempel under

5.c.p3

Visning på minnesiden – Begravelsesbyråets informasjon

5.c.p4

Visning på minnesiden – Valg av symbol – lys eller hjerte

5.c.p5

7. Valgfri tekst for ekstra informasjon om seremonien

8. Velg maksimum fire adresser. Klikk på «Overskrift» for å velge lokasjon

9. Klikk på “Adresse” for å velge adresse

10. Mangler det adresse i allerede eksisterende liste? Klikk på “Legg til ny adresse»

5.c.p6

11. Legg til informasjon og adresse

12. Klikk på “Søk etter adresse»

13. Klikk på «Lagre»

5.c.p7

14. Om ønskelig, velg dato for siste visning av informasjon om seremonien, på minnesidenFoto 5.a.p8

5.c.p8