1. Adstate Academy
 2. Norsk
 3. Adstate Plus - Minnesider

Hvordan oppretter jeg en Minneside?

 1. Velg ‘Aktive oppdrag’
 2. Velg ‘Rediger oppdrag’ for det aktuelle oppdraget 3. Velg ‘Informasjon om seremonien’ 4. Legg til administrator
  Legg inn navnet og e-post adressen til den personen som skal administrere minnesiden. Dette er vanligvis familiens kontaktperson. 5. Legg til informasjon om seremonien  Konsulentinformasjon:
  Velg om byråets navn eller navnet på en spesifikk konsulent skal presenteres på siden 'Om begravelsen'.

  Symbol som deles:
  Velg om besøkende på minnesiden skal kunne tenne lys eller dele et hjerte. Knappen på siden 'Hjem' og innslagene i listen med kondolanser vil reflektere dette.

  Tenn det første lyset:
  Velg hvorvidt det skal legges inn et lys (eller et hjerte) som første innslag i listen med kondolanser på vegne av begravelsesbyrået og/eller familieadministrator.

  Informasjon om seremonien:
  Her kan det legges inn valgfri tekst som presenteres på siden 'Om begravelsen'.

  Dato og tid for seremonien:
  Her presenteres informasjon som allerede er registrert for oppdraget.

 6. Velg adresser
  Det kan velges opptil 4 adresser i forbindelse med oppdraget.  For hver aktuelle adresse, gjør følgende:
  - Velg ‘Overskrift’ for å velge type lokasjon.
  - Velg
  ‘Adresse’ for å velge en allerede registrert adresse.

 7. Registrér ny adresse
  Dersom du har behov for å legge inn en ny adresse, kan du registrere denne slik:

  - Klikk på knappen ‘Legg til ny adresse’. Følgende vindu presenteres:


  - Skriv inn navn og adresse.
  - Klikk på ‘Søk etter adresse’. Kart med markering presenteres.
  - Du kan evt. justere plassering ved å dra markøren til et annet sted.
  - Klikk ‘Lagre’.

  Nå er denne adressen tilgjengelig fra listen 'Adresse', og kan velges inn som adresse for en lokasjon (se pkt. 6).

 8. Velg evt. dato for siste visning av informasjon om seremonien
  Dersom man ønsker at informasjon om seremonien skal skjules fra minnesiden etter en gitt dato, registreres denne datoen her: 9. Lagre
  Klikk på knappen 'Lagre' øverst til høyre for å ta vare på alle valgene du har gjort.

 10. Verifisér
  Dersom digital publisering av dødsfallet er aktivt (dato i 'Publiser dødsfallet digitalt' er satt til dagens dato eller tidligere), kan du verifisere at minnesiden er tilgjengelig for besøkende. Gå til portalen, finn aktuelt dødsfall og verifisér at minnesiden er tilgjengelig: 11. Legg til mer innhold på minnesiden
  De pårørende ønsker kanskje å legge inn f.eks. bilder på minnesiden som besøkende kan se. Dette kan gjøres både av administrator av minnesiden (se pkt. 4) eller av byråkonsulenten ved å logge inn som administrator på minnesiden direkte fra Adstate Plus. Gjør følgende som byråkonsulent:

  - Åpne oppdraget og velg 'Informasjon om seremonien lagt til'.
  - Klikk på knappen 'Rediger Minneside':  Nå åpnes minnesiden i redigerings-modus, og du har bl.a. mulighet til å:
  - Legge inn bilder/video/lydfiler i Galleriet.
  - Legge inn program/minnebok.
  - Legge inn lenker til eksterne sider.  Se denne artikkelen for detaljer:
  Hvordan laste opp bilder, video/audio og lenker på minnesiden?Se hvorfor Pia lykkes med minnesider!