1. Adstate Academy
 2. Norsk
 3. Adstate Plus - Minnesider

Hvordan legge til informasjon om seremonien på minnesiden?

Denne artikkelen handler om hvordan du legger til Informasjon om seremonien.

 1. Legg til Informasjon om seremonien på minnesiden.


  Konsulentinformasjon:
  Velg om byråets navn eller navnet på en spesifikk konsulent skal presenteres på siden Om begravelsen.

  Symbol som deles
  :
  Velg om besøkende på minnesiden skal kunne tenne lys eller dele et hjerte. Knappen på siden Hjem og innslagene i listen med kondolanser vil reflektere dette.

  Informasjon om seremonien:
  Her kan det legges inn valgfri tekst som presenteres på siden Om begravelsen.

  Dato og tid for seremonien:
  Her presenteres informasjon som allerede er registrert for oppdraget.

 2. Velg ny Google-map adresser (valgfritt)
  Det kan velges opptil 4 adresser i forbindelse med oppdraget.  For hver aktuelle adresse, gjør følgende:
  - Velg Overskrift for å velge type lokasjon.
  - Velg Adresse for å velge en allerede registrert adresse.
 3. Hvis adressen ikke finnes, se Hvordan legge til ny adresse.
 4. Velg evt. dato for siste visning av informasjon om seremonien
  Dersom man ønsker at informasjon om seremonien skal skjules fra minnesiden etter en gitt dato, registreres denne datoen her:

 5. Trykk Lagre.
 6. Se hvordan legge til og endre adresser.