1. Adstate Academy
  2. Norsk
  3. Adstate Plus - Minnesider

Hvordan legge til informasjonstekst for ditt byrå på minnesidene?

Siden vi nå har en spesiell situasjon som påvirker mange seremonier, kan det være behov for å legge til litt ekstra informasjon om dette på minnesiden. Vi viser her et eksempel på hvordan det kan se ut.

Corona info1

Du kan selv legge inn tekst:

1. Logg inn i Adstate

2. Gå til Kontorsprofil i menyen til venstre

3. Velg Konsulentinformasjon

4. Velg Legg til konsulent

5. Her kan du legge inn en ønsket informasjonstekst som påvirker seremonien. Klikk på Lagre.


Corona info2

For å legge til informasjon på en spesiell minneside må du velge teksten under Konsulentinformasjon.

1. Gå til Aktive oppdrag og velg et oppdrag.

2. Klikk på knappen Informasjon om seremonien. Velg teksten du vil legge til på minnesiden ved å velge en konsulent fra dropdown-menyen under Konsulentinformasjon.

3. Du kan også legge inn ekstra informasjon om seremonien under Informasjon om seremonien.

Corona info3


Se hvorfor Pia lykkes med minnesider: