Hvordan kan jeg livestreame en seremoni på minnesiden?

Hvordan du setter opp live streaming for oppdraget

Logg inn i Adstate+ og åpne aktuelt oppdrag. Klikk på knappen Streaming av seremonien for å aktivere funksjonen.

Dersom du ikke ser denne knappen, vennligst ta kontakt med support.

(Se tidligere publiserte hjelpeartikler om live streaming her.)

image-363

NB. Alle personer i denne guiden er fiktive, evt. likheter med eksisterende oppdrag er tilfeldig.

Følgende vindu presenteres:

Synlig til:
Du kan sette siste visningsdato/klokkeslett for streamingen. Menyvalget for "Live  seremoni" vil da forsvinne fra minnesiden på dette tidspunktet. Videoen forsvinner ikke fra din streamingleverandør.

Kilde:
Her legger du inn den embeddede koden som du har fått fra din streamingleverandør. Merk at denne koden skal starte med "<iframe", og slutte med "/iframe>". Fjern evt. overskytende kode.

Følgende hjelpeartikler forteller deg hvordan du får den embeddede koden:
For å opprette en kode fra Youtube kan du klikke og lese mer her.
For å opprette en kode fra Vimeo kan du klikke og lese mer her.

Klikk på Test for å verifisere at koden er riktig. Du skal nå kunne se en forhåndsvisning av videoen i vinduet til høyre for Kilde.

Menyvalget "Live seremoni" er tilgjengelig på minnesiden når du lagrer.

Deaktivert:
Velg dette når "Live seremoni" ikke skal være tilgjengelig på minnesiden.

Hvordan live streaming presenteres på minnesiden

Besøkere på en minneside kan gå til "Live seremoni" både fra hovedmenyen og ved å klikke på knappen "Bli med i live seremoni", enten fra hovedsiden eller fra siden "Om begravelsen":

image-367

 

image-368

Se andre hjelpeartikler om live streaming her.

Til slutt viktig informasjon!

Livestreaming av gravferdseremonier

Livestreaming er et tilbud som kan bli svært aktuelt fremover, og et par viktige punkter må dere kjenne til. 

TONO-avgift

Livestreaming av seremonier er unntatt fra TONO-avgift. Det gjelder all bruk av sang og musikkinnslag. Redigerte opptak, utgivelser, og minnekonserter er ikke fritatt.

Personvern

Personvernlovgivningen gjelder. Når en seremoni livestreames, må vi ha samtykke fra alle som deltar forfra, og det settes opp et skilt ved inngangen om at seremonien livestreames.
Livestreaming er overføring av lyd og film via internett, slik at personer andre steder kan følge seremonien live. Publiseringen kan skje i en privat gruppe eller offentlig på byråets hjemmeside. Streamingen kan ikke sees i opptak. Byrået informerer aktørene i forkant og setter opp informasjonsskilt ved inngangsdøren. Det er ingen begrensninger i rettigheter ved livestreaming. Dette kvalitetssikres av byrået.

Virke Gravferd har kommet med følgende opplysninger rundt digital overføring av seremonier:

Direkteoverføring (live)

Dersom det kun gis samtykker til direkteoverføring, så kan ikke noe opptak gjøres tilgjengelig offentlig eller privat etter seremonien. 

Opptak (privat bruk)

Dersom det ønskes opptak i tillegg, så krever det eget samtykke fra utøvere. Dersom opptaket kun er til privat bruk, så kan det være uredigert.

Opptak (offentlig bruk)

Dersom det ønskes opptak i tillegg, så krever dette eget samtykke fra utøvere. Dersom opptaket skal publiseres på Facebook eller via minnesider, så SKAL alle musikk og sang fjernes fra opptaket, dersom det ikke er gjort en rettighetsavklaring. Det kan legges på annen ikke-rettighetsbelagt musikk. Alle personer som ikke har gitt samtykke og som kan kjennes igjen - MÅ fjernes fra opptaket.

Direkteoverføringer som blir liggende ute på Vimeo eller YouTube etter seremoni

Her kan de ikke bli liggende dersom det ikke er hentet inn opptaks-samtykker og/eller det ikke er gjort en rettighetsavklaring.