Hvordan legge inn link til en live-sending på minnesiden?

Denne artikkelen handler om hvordan du linker til en ekstern side via minnesidens live-sending funksjon

 1. Opprett et oppdrag, aktiver minnesiden og klikk på Streaming av seremonien:

  image-png

  image-png-2

 2. Velg Lenke.

  no_link_box

  Synlig til: Sett en dato for siste visningsdag av sendingen.
  Beskrivelse: Her skriver du informasjon du ønsker å gi i forbindelse med live-sendingen. Denne teksten blir synlig på minnesiden.
  URL: Lim inn lenken til live-sendingen.

  Klikk på Lagre

4. Når funksjonen er aktiv vil Direktesendt seremoni  fremkomme i hovedmenyen på minnesiden samt knapp for Se direktesendt seremoni på høyre side. 

I tillegg vil en knapp for Se direktesendt seremoni være tilgjengelig fra siden Om begravelsen. 

5. På siden hvor live-sendingen vises presenteres Beskrivelsen og knapp for å gå til live-sendingen:

Siden Direktesendt seremoni forsvinner når siste visningsdag er passert. Husk at dette kun gjelder på minnesiden. Du må også sette en dato for siste visning hos din eksterne leverandør (f.eks. YouTube eller Zoom).