1. Adstate Academy
  2. Svenska
  3. Adstate Plus - Minnessidor

Mailförslag till anhöriga om att minnessida är upprättad och kan delas

Vi har skapat ett förslag till hur man kan informera anhöriga om minnessidan och hur den kan delas vidare.

Kära anhörig

Vi på Strandhems Begravningsbyrå kondolerar och tackar för samtalet vi haft.

Med anledning av detta har vi upprättat en minnessida med information om ceremonin och dödsfallet. Denna finner du på vår hemsida och du kan enkelt dela den med familj och vänner.

Länk till minnessidan är:

www.exempelminnessida.se  (här lägger byrån in den korrekta minnessidelänken)


Bild och text under visar delning via dator:

dela_minnessida

  • Dela gärna minnessidan på Facebook genom att klicka på Facebook-ikonen
  • Kopiera minnessidelänken genom att klicka på länk-ikonen
  • Dela minnessidelänken via e-post genom att klicka på mail-ikonen


Bild och text under visar delning via mobil:

dela_minnessida_mobil

Klicka först på delningsikonen (i röd fyrkant)

  • Dela gärna minnessidan på Facebook genom att klicka på Facebook-ikonen
  • Dela gärna minnessidan på Twitter genom att klicka på Twitter-ikonen
  • Kopiera minnessidelänken genom att klicka på länk-ikonen
  • Dela minnessidelänken via e-post genom att klicka på mail-ikonen