1. Adstate Academy
  2. Norsk
  3. Adstate Plus - Dødsannonse Generator

Hvordan opprette og sende en takkeannonse?

Denne artikkelen tar for seg de 2 ulike alternativene for å opprette og sende en takkeannonse.

1) Lag takkeannonse basert på dødsannonsen

For å komme til symbolet for å lage takkeannonse kan du:

a. Klikke på avdødes navn (en ny linje åpnes under oppdraget)
    og trykk på ikonet Lag takkeannonse basert på annonsen


   
eller

b. Klikk på Rediger oppdrag ikonet

Klikk på Dødsannonser så får du opp dødsannonsen du allerede har laget. 

Trykk på ikonet Lag takkeannonse basert på annonsen2) Velg takkeannonse-mal istedenfor dødsannonse

 Gå inn på oppdraget i Adstate og trykk på Lag dødsannonse. Velg avis og dato og Legg til. Klikk på Fortsett bla deg ned til du finner malen(e) for Takkeannonser.

Velg mal og følg stegene akkurat slik som når du lager en dødsannonse.

Se mer om hvordan du lager en dødsannonse her.